• Home
  • är crypto arbitrage lagligt?

är crypto arbitrage lagligt?

Prance Gold Holdings
Prance Gold Holdings

följ

Maj 6, 2020 * 4 min läs

Prance Gold Holdings: är crypto arbitrage lagligt?

Prance Gold Holdings: är crypto arbitrage lagligt?

bild från pxfuel.com

Cryptocurrency (crypto) är en digital tillgång utformad för att fungera som ett utbytesmedium med kryptografi för att säkra transaktionerna och kontrollera skapandet av nya enheter. Cryptocurrencies är en delmängd av alternativa valutor, eller specifikt av digitala valutor. Bitcoin blev den första decentraliserade cryptocurrency i 2009. Sedan dess har många kryptokurser skapats, såsom Etherum, Litecoin och många fler. Cryptocurrencies har vanligtvis decentraliserad kontroll och en offentlig huvudbok som registrerar transaktioner.

Arbitrage, å andra sidan, är en strategi som utnyttjar prisskillnader mellan olika marknader av identiska tillgångar för att generera låg till ingen risk vinst, efter redovisning av transaktionen och andra kostnader. Konceptet är inget nytt och används på olika marknader som råvaror, aktier och utländsk valuta. Prance Gold Holdings använder arbitrage som en strategi för växande portföljer med låg risk.

Crypto arbitrage är möjligt på grund av skillnaderna i handelsvolymer mellan två separata börser. På en marknad med höga handelsvolymer, där det finns rimlig likviditet för ett visst mynt, är priserna billigare. Under tiden, på marknaden där det finns ett begränsat utbud av ett visst mynt, är priserna mycket högre. Genom att köpa på den förra och sälja den på den senare kan handlare dra nytta av skillnaden.

men sådana möjligheter finns också i motsatt riktning, där handlare köper på en mindre börs och säljer på en större börs. Kryptovalutornas popularitet har lett till en ökning av handelsvolymerna på olika börser globalt. Dessa börser är inte anslutna, och en låg handelsvolym på vissa börser kan innebära att det angivna priset inte anpassar sig till börsgenomsnittet omedelbart.

Prance Gold Holdings: är crypto arbitrage lagligt?

Prance Gold Holdings: är crypto arbitrage lagligt?

bild från

Prance Gold Holdings Arbitrage

om handlare inte har rätt kunskap och utrustning är det nästan omöjligt att utnyttja en sådan möjlighet. Prance Gold Holdings har utvecklat en algoritm som hjälper handlare att utnyttja krypto arbitraging möjligheter som finns på marknaden med minimal inblandning.

Prance Gap-Optimization-Local-Digitalization (GOLD), eller Prance Gold Algorithm (PGA) är en höghastighetshandel bot utvecklad för triple directional arbitrage trades på kryptobörserna. I grund och botten extraherar vår bot stora uppsättningar av levande handelsdata från utbyten online och kör dem genom Prance Gold-algoritmen. Med det ökande antalet tokens och utbyten över hela världen som introduceras i kryptoindustrin är Prance Gold arbitrage bot på det perfekta stället att utnyttja dessa.

handlare behöver inte oroa sig för att slösa bort sin tid på att leta efter krypto arbitrage möjligheter. PGA bot gör det jobbet för dem. Här är varför PGA är en idealisk lösning för handel:

  • PGA är i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med en högpresterande Python-algoritm som också körs dygnet runt;
  • PGA samlar in data från flera börser, inklusive vanliga börser, för att identifiera och utföra de bästa kombinationerna och möjligheterna;
  • PGA utför automatiskt affärer via API när den justerade vinsten (spread mindre än transaktionsavgiften) är positiv;
  • Ultra kortsiktig handel är tillgänglig.

betyder det att Prance Gold arbitrage är lagligt?

varje börs erbjuder sin egen växelkurs för varje kryptovaluta. Det är ungefär detsamma. Vid någon tidpunkt kan prissättningsavvikelsen falla någonstans i intervallet 5% till 10%, till och med gå så högt som 20% ibland. En sådan stor skillnad i priset för samma mynt på olika börser kan leda till krypto arbitrage möjligheter. Av denna anledning är Prance Gold arbitrage lagligt men också fördelaktigt för kryptomarknaden som helhet och bidrar till marknadseffektivitet. Denna strategi är också användbar för handlare som fungerar som mellanhänder som tillhandahåller likviditet på olika marknader.

Leave A Comment