• Home
  • biologinen ikä vs. fyysinen kunto ikä

biologinen ikä vs. fyysinen kunto ikä

terveistä keski-ikäisistä (n = 69) ja iäkkäistä miehistä (n = 12) koostuvaa väestöä, joka osallistui terveyden edistämisohjelmaan, tutkittiin sen määrittämiseksi, ovatko todella fyysisesti hyväkuntoiset henkilöt hyvässä biologisessa kunnossa ja myös vähentääkö keski-ikäisten ja iäkkäiden fyysisen kunnon paraneminen heidän ”ikääntymisnopeuttaan”. Tutkittavien henkilöiden biologinen ja fyysinen kunto-ikä arvioitiin pääkomponenttimallilla 18 fysiologisen toimintotestin ja 5 fyysisen kuntotestin aineistosta. Arvioidun biologisen ja fyysisen kuntoiän välinen korrelaatiokerroin oli 0,72 (p alle 0,01). Arvioidun biologisen ja fyysisen kuntoiän välisen suhteen yksityiskohtaiset analyysit paljastivat, että niillä, joilla ilmeni korkeampi (”vanhempi”) fyysinen kuntoikä, ei välttämättä ollut korkeampi biologinen ikä, mutta niillä, joilla ilmeni alempi (”nuorempi”) fyysinen kuntoikä, havaittiin myös alempi biologinen ikä. Nämä tulokset viittasivat siihen, että biologisen kunnon ja fyysisen kunnon välisessä suhteessa oli huomattavia yksilöllisiä eroja niillä, joilla oli vanha fyysinen kunto-ikä, mutta ne, joilla oli korkea fyysinen kunto, säilyttivät suhteellisen hyvän biologisen kunnon. Säännöllistä liikuntaohjelmaa ylläpitäneitä iäkkäitä miehiä koskevat tiedot osoittivat, että heidän arvioitu biologinen ikänsä oli huomattavasti oletettuja arvoja nuorempi. Tämä saattaa viitata siihen, että vanhemmilla henkilöillä säännöllinen liikunta voi tarjota fysiologisia parannuksia, jotka puolestaan saattavat vähentää ”ikääntymisnopeutta”.

Leave A Comment