• Home
  • FMCSA aikoo ottaa käyttöön uudet HOS-säännöt syyskuun aikana. 29

FMCSA aikoo ottaa käyttöön uudet HOS-säännöt syyskuun aikana. 29

yksi FMCSA: n vuoden 2020 Trucking Safety Summit-huippukokouksen keskeisistä takeaways-hankkeista on, että virasto aikoo edetä syyskuun kokouksessaan. 29 uusien työaikasäännösten käyttöönotto.

FMCSA: n virkaatekevä hallintovirkamies Jim Mullen sanoi elokuun aikana. 5 Nettitapahtuma, että suunnitelmat uudistettujen sääntöjen voimaan saattamisesta syyskuun lopussa pysyivät ” raiteillaan.”

näitä sääntöjä, joiden tarkoituksena on viraston mukaan lisätä kuljettajien joustavuutta, ovat:

  • lyhyen matkan lentotoiminnan päivystysrajat nousevat 12 tunnista 14 tuntiin ja 100 lentomailista 150: een.
  • epäedullinen ajosäännös pidentää ajo-ikkunaa kaksi tuntia, jos kuljettaja joutuu epäedullisiin ajo-olosuhteisiin. Lopullisessa säännössä ”haitallisen ajamisen” määritelmää muutettiin siten, että poikkeusta voidaan soveltaa sen perusteella, että kuljettaja (lähettäjän lisäksi) tuntee olosuhteet lähettämisen jälkeen.
  • jaotteluiden 10/0 ja 8/2 lisäksi kuljettajille sallitaan jaettava makuupaikka 7/3. Karsinta – aikaa ei myöskään lasketa 14 tunnin aikaikkunaan.
  • 30 minuutin taukoa koskevaa säännöstä muutetaan siten, että se edellyttää kahdeksan tunnin ajoajan jälkeistä taukoa (päivystysajan sijaan), ja se mahdollistaa sen, että ajotauko voidaan katsoa vaadituksi tauoksi.

OOIDA ’ s take

todetessaan, etteivät säännöt edelleenkään mene tarpeeksi pitkälle, omistaja-operaattori Independent Drivers Association on tukenut lopullista sääntöä. Aiemmin tällä viikolla OOIDA jätti muodollisia huomautuksia muutosten tueksi sanoen, että uudet säännöt täyttävät FMCSA: n aiotun tavoitteen tarjota kuljettajille enemmän joustavuutta ja valvoa omia aikataulujaan.

”monien vuosien ajan OOIDAN jäsenet ovat toistuvasti kertoneet lainsäätäjille ja FMCSA: lle, että nykyiset palvelusaikasäännöt eivät ole järkeviä nykypäivän rekkaliikenteelle”, OOIDA kirjoitti toimitusjohtajan Todd Spencerin allekirjoittamissa virallisissa kommenteissa. ”Nykyiset työaikasäännökset, jotka määräävät kuorma-autonkuljettajan työaikataulun, ovat liian monimutkaisia eivätkä tarjoa kuljettajille juuri minkäänlaista joustavuutta. Ne käytännössä pakottavat autoilijat olemaan tiellä, kun he ovat väsyneitä, kiireisinä matkustusaikoina, vaarallisina sää-ja tieolosuhteina tai kun he eivät yksinkertaisesti voi hyvin.

”taipumaton 14 tunnin kello myös painostaa rekkakuskeja ajamaan nopeammin, kun käytettävissä oleva aika on vähissä. Lisäksi kuljettajat ovat usein rahdinantajien ja vastaanottajien armoilla kuormatessaan ja purkaessaan kuorma-autoaan, joka kuluttaa keskimäärin 11-20 tuntia viikossa. Tämän vuoksi nykyiset ajotuntimäärät eivät ole parantaneet liikenneturvallisuutta tilastollisesti.”

uudelleen käsiteltäväksi

kuitenkin myös työtuntiuudistusta on vastustettu.

Teamsters liittyi valtateiden ja autojen turvallisuuden, kansalaisten luotettavien ja turvallisten valtateiden, vanhempien väsyneitä rekkakuskeja vastaan ja Truck Safety Coalition-järjestön (Truck Safety Coalition) puolestapuhujiin ja jätti 30.kesäkuuta anomuksen asian uudelleenkäsittelyä varten.

”palvelusaikasääntöjen heikentäminen tulee epäilemättä vaarantamaan rekkakuskien ja niiden kansalaisten hengen, joiden kanssa he jakavat tiet päivittäin”, järjestöt kirjoittivat. ”Huolimatta väitteistä, että nämä tarkistukset antavat kuljettajille mahdollisuuden tehdä itsenäisiä valintoja väsymyksen käsittelemiseksi tehokkaammin, toistuva maininta liikenteestä, huonosta säästä ja pidätysajasta vääristää tämän väitteen viraston todellisena perusteluna tälle ehdotetulle muutokselle työaikasääntöihin.”

Hyötyajoneuvojen Turvallisuusliitto jätti myös vetoomuksen uudelleen harkittavaksi työaikauudistusta vastaan.

cvsa pyysi vetoomuksessaan, että FMCSA harkitsisi uudelleen lopullisen säännön kieltä, joka liittyy huonoihin ajo-olosuhteisiin, henkilökohtaisen kuljettamisen käyttöön ja olemassa oleviin työaikapoikkeuksiin, jotka CVSA: n mukaan ”muuttuvat tarpeettomiksi tai epätarkoiksi, kun lopullinen sääntö tulee voimaan.”

CVSA on huolissaan siitä, että epäedullista ajosäännöstä voitaisiin käyttää yhdessä 150 lentomailin säteisvapautuksen kanssa, että sääntö ei muuttanut henkilöliikenteen määritelmää ja että uusien sääntöjen vuoksi osa FMCSA: n nykyisistä poikkeuksista olisi kumottava tai tarkistettava.

eteenpäin

vastustuksesta huolimatta näyttää siltä, että FMCSA aikoo toteuttaa muutokset suunnitellusti.

”kuulostaa siltä, että se on menossa oikeaan suuntaan”, Ooidan liittovaltion asioista vastaava johtaja Jay Grimes kertoi Land Line Now ’ lle aiemmin tällä viikolla.

”Mullen varmasti kommentoi sääntömuutosprosessia ja sanoi, että juuri nyt ei pyritä lieventämään tai pidättelemään tuota syyspäivää. Päivämäärä 29. Hän sanoi, että virasto jatkaa vetoomusten uudelleentarkastelua. He tekevät edelleen due diligence, kun se tulee outreach ja koulutus, kun se tulee erilaisia sidosryhmiä … (from) hänen kommentteja ja ylivoimainen kommentteja kuljettajilta ja sidosryhmiltä, olemme optimistisia, että Syyskuu. Päivämääräksi tulee 29.”

Leave A Comment