• Home
  • szikh hit GYIK

szikh hit GYIK

a turbán jelentősége

ahhoz, hogy megértsük a turbán spirituális jelentőségét, meg kell értenünk a szikhek történetét és filozófiáját.

a szikhek hevesen ellenzik az emberekkel szembeni eltérő bánásmódot olyan okok miatt, mint a nem, a faj vagy a vallás, ami tükröződik a szikh tanításokban, filozófiákban és gyakorlatokban. Hisznek az osztálykülönbségek eltörlésében (mint a társadalmi hierarchia kasztrendszere), és elítélik az egyének üldözését olyan megkülönböztetések alapján, mint a faj, a hitvallás, a nem, az etnikum, a hit, a hagyomány vagy az életmód. A szikh Szentírás egyetemesen egyedülálló abban a tekintetben, hogy bemutatja az egyenlőség számos elvét, amelyben a szikhek hisznek. A nők jelentős szerepet kapnak a szikh szentírásokban, amelyek sok helyen női hangon vannak írva, és tükrözik az Istenbe vetett hitet, akit mind anyának, mind apának neveznek.

Guru Nanak (1469-1539) arra ösztönözte az embereket, hogy érezzék Isten jelenlétét a kemény munka, a család, a közösségi szolgálat és az elnyomottak védelme révén. Filozófiájának sarokköve a nők emancipációja volt, akik jelentős diszkriminációval szembesültek a 16.századi Indiában.

abban a társadalomban, amelyben Guru Nanak élt, a nőknek el kellett takarniuk arcukat a férfiak előtt, az alázat és a férfiak iránti tisztelet jeleként, akik magasabb társadalmi státusszal rendelkeztek, mint a nők. Guru Nanak elutasította ezt a hagyományt, és kijelentette, hogy egyetlen nőtől sem szabad megkövetelni, hogy eltakarja arcát a férfi előtt, mivel Isten egyenlőnek teremtette a férfiakat és a nőket. Mind a szikh férfiak, mind a nők arra utasították, hogy takarják el a fejüket az Isten előtti tisztelet és alázat jeleként, és ezzel a szikh hit megerősítette mind a férfiak, mind a nők alapvető egyenlőségét.

Guru Nanak idejétől kezdve a turbán a szikhek külső identitásának szinonimájává vált, és továbbra is a szikhek hitét képviseli a nemek közötti egyenlőségben, az alázatban és Isten felsőbbrendűségében.

az évszázadok során a szikh közösség Guru Nanak kilenc utódjának vezetésével fejlődött és virágzott. Ez azzal tetőzött, hogy a 10.Guru, Guru Gobind Singh 1699-ben létrehozta a mai beavatási szertartást a szikh hitben. A fent vázolt filozófiai okokból, valamint a szőrtelen haj eltakarásának további gyakorlati okaként (a Guru Gobind Singh által előírt öt hittétel egyike) a turbán viselése a szikh identitás szerves része és Szent hittétel.

a turbán viselése

a szikhek gyakorlásához elengedhetetlen a turbán identitása, eltávolítása pedig elképzelhetetlen. A turbán nemcsak szellemi funkciót tölt be, amint azt fentebb megjegyeztük (pl. hogy tükrözze a szikh hit A nemek közötti egyenlőség, az alázat, és a felsőbbrendűség Isten), hanem azt is szolgálja a gyakorlati funkciója, amely, és tartja a helyén a vágatlan haj egy szikh.

a turbán nem vallási szimbólum, hanem hittétel. Míg az olyan tárgyak, mint a feszület vagy más ékszerek, opcionálisak, a turbán kötelező és nem távolítható el. A szimbólumok egyszerűen a valós objektum ábrázolásai. A turbánnak vallási jelentősége van, de sokkal több, mint egy szimbólum. A szikh identitása tükröződik a turbán viselésében.

a turbán nem olyan, mint egy kalap, mivel nem lehet egyszerűen felvenni és levenni. Minden nap gondosan kötődik. Mind beltérben, mind szabadban a figyelmes szikhek viselik. Vannak különböző stílusok és méretek turbán. A fiatalabb gyermekek gyakran viselnek egy patkát, amely egy négyzet alakú ruhadarab, amely a fejére van kötve. Otthon vagy alvás közben kisebb turbánt vagy keski-t viselnek a nagyobb turbán helyett. A személyes preferenciáktól függően a viselők különböző színeket vagy szöveteket választanak a turbánhoz.

elképzelhetetlen, hogy a szikhek, akik megtartják a szőrtelen hajukat, ne takarják be turbánnal.

mivel a turbán annyira szerves része a szikh identitásnak, ha nélküle kénytelenek maradni, az egyenértékű azzal, hogy megkérik a Szikheket, hogy tegyenek valamit, ami teljesen ellentétes a hitükkel. A szikhek hisznek abban, hogy Isten mindenütt jelen van, és az Isten iránti tisztelet jeleként, valamint az alázatosság és a férfiak és nők közötti egyenlőségbe vetett hit tükröződéseként a szikhek mindenhol turbánt viselnek.

ahogy az egyén rendkívül zavarban lenne, ha levetkőzött állapotban kellene megjelennie, a szikh hasonló szintű megaláztatást érezne, amikor kénytelen eltávolítani a turbánt. A kanadai hatóságok, mint például a rendőrség és a kanadai határvédelmi ügynökség, úgy vélik, hogy a turbán eltávolítása egy vetkőzéses motozásnak felel meg.

a turbán és a szikh hit

mi a szikh hit?

a szikh hit az ötödik legnagyobb vallás a világon, több mint 22 millió híve világszerte. Quebecben körülbelül 10 000 Szikh él. A szikh hit egy monoteista vallás, amelyet 1469-ben alapított Guru Nanak, az első a 10 szikh guru közül. A “szikh” szó tanulót jelent, a szikhek pedig guruk hallgatói vagy tanítványai. A szikh hit alapja az egyetlen Istenbe vetett hit és minden ember egyenlősége, nemtől, osztálytól, fajtól vagy hittől függetlenül.

miután Guru Nanak megalapította a vallást, a vallás több mint 200 éves fejlődési időszakon ment keresztül, amelynek eredményeként a tanítványok egy jól elkülöníthető csoportja jött létre, akik hittételeik alapján azonosíthatók voltak.

a szikh hit három alapvető szabálya, hogy mindenkor emlékezzünk Istenre, tisztességes eszközökkel keressünk megélhetést, és osszuk meg ezt az életet és annak erőforrásait másokkal.

fontos, hogy a szikhek éljenek és testesítsék meg a szikh hit értékeit, ami elengedhetetlenné teszi a hiedelmek külső megnyilvánulását. A szikh hit eredendően az élet üzenetének hordozója, a munka, a vallási gyakorlat és a szeretet eszményével. A szikh identitás gyakorlati és látható módja annak, hogy felismerjük azt az egyént, aki elindult ezen az úton. Így a szikh által viselt hitcikkek a szikhek identitásának lényegesek.

a turbán jelentése

ahhoz, hogy megértsük a turbán spirituális jelentését, meg kell értenünk a szikhek történelmét és filozófiáját.

a szikhek hevesen ellenzik az emberekkel szembeni eltérő bánásmódot olyan okok miatt, mint a nem, a faj vagy a vallás, ami tükröződik a szikh tanításokban, filozófiákban és szokásokban. Hisznek az osztálykülönbségek eltörlésében (például a kasztok társadalmi hierarchiájának rendszerében), és elítélik az egyének üldözését faji, hitvallási, nemi, etnikai, hagyomány vagy életmódbeli különbségek alapján. A szikh szentírások egyetemesen egyediek maradnak, mivel az egyenlőség számos alapelvét szemléltetik, amelyekben a szikhek hisznek. A nők nagyon jelentős szerepet kapnak a szikh szentírásokban, amelyek számos szakaszban vannak, női hangon írva, és tükrözik az Istenbe vetett hitet, akit anyaként és apaként említenek.

Guru Nanak (1469-1539) arra ösztönzi az embereket, hogy érezzék Isten jelenlétét a kemény munka, a család, az önkéntesség és az elnyomottak védelme révén. Filozófiájának sarokköve azoknak a nőknek a felszabadítása volt, akik a 16.században Indiában NAGY diszkriminációval szembesültek.

abban a társadalomban, amelyben Guru Nanak élt, a nőket arra kényszerítették, hogy eltakarják arcukat a férfiak előtt, az alázat és a férfiak iránti tisztelet jeleként, akik magasabb társadalmi státusszal rendelkeztek, mint a nők. Guru Nanak elutasította ezt a hagyományt, és jelezte, hogy egyetlen nőt sem szabad arra kényszeríteni, hogy eltakarja arcát a férfiak előtt, mivel Isten egyenlőnek teremtette a férfiakat és a nőket. A szikh férfiakat és nőket ezért arra kérték, hogy takarják el a fejüket az Isten előtti tisztelet és alázat jeleként, és így a szikh hit megerősítette a férfiak és nők alapvető egyenlőségét.

Guru Nanak ideje óta a turbán a szikhek külső identitásának szinonimájává vált, és továbbra is támogatja a szikh hitet a nemek közötti egyenlőségben, az alázatban és Isten felsőbbrendűségében.

az évszázadok során a szikh közösség Guru Nanak kilenc utódjának vezetésével fejlődött és virágzott. Ennek eredményeként a 10.guru, Guru Gobind Singh 1699-ben létrehozta a jelenlegi beavatási szertartást a szikh hitbe. A fent kifejtett filozófiai okokból, valamint a hosszú haj takarásának gyakorlati okaként (a Guru Gobind Singh által előírt öt hittétel egyike) a turbán viselése a szikh identitás szerves része és a hit szent cikke.

a turbán viselése

a szikhek gyakorlásához elengedhetetlen a turbán identitásuk szempontjából, eltávolítása pedig elképzelhetetlen. A turbán nem csupán spirituális funkciót tölt be, amint azt fentebb említettük (pl. a szikhek nemi egyenlőségre, alázatra és Isten felsőbbrendűségére vonatkozó hitét tükrözi), hanem gyakorlati funkciót is, amely a szikh vágatlan haját takarja és tartja a helyén.

a turbán nem vallási szimbólum, hanem hittétel. Míg az olyan tárgyak, mint a feszület vagy más ékszerek, opcionálisak, a turbán kötelező és nem távolítható el. A szimbólumok egyszerűen a valós objektum ábrázolásai. A turbánnak vallási jelentése van, de sokkal több, mint egy szimbólum. A szikhek identitása tükröződik a turbán viselésében.

a turbán nem kalap, mert nem lehet egyszerűen lezárni és eltávolítani. Minden nap óvatosan sebzik. A szikhek gyakorlása mindenkor viselhető mind belül, mind kívül. Otthon vagy alváshoz kisebb turbánt vagy keski-t viselnek a nagyobb helyett.

elképzelhetetlen, hogy azok a szikhek, akik hosszú hajat tartanak, nem takarják el turbánnal.

mivel a turbán a szikh identitás szerves része, arra kényszerítve őket, hogy nélküle maradjanak, egyenértékű azzal, ha a Szikheket arra kérik, hogy tegyenek valamit, ami teljesen ellentétes a hitükkel. A szikhek hisznek abban, hogy Isten mindenütt jelen van, és az Isten iránti tisztelet jeleként, valamint alázatosságuk és a férfiak és nők közötti egyenlőségbe vetett hitük tükrözéseként a szikhek mindig turbánt viselnek.

ahogy az egyén rendkívül zavarban lenne, ha levetkőzve kellene megjelennie, egy szikh ugyanolyan megaláztatást érezne azzal, hogy kénytelen lesz eltávolítani a turbánját. A kanadai szervezetek, mint például a rendőrség és a kanadai határvédelmi ügynökség azt állítják, hogy a turbán eltávolítása egyenértékű a (meztelen) testkereséssel.

Leave A Comment