• Home
  • Biologisk alder versus fysisk kondisjon alder

Biologisk alder versus fysisk kondisjon alder

en populasjon av friske middelaldrende (n = 69) og eldre menn (n = 12), som deltok i et helsefremmende program, ble studert for å avgjøre om virkelig fysisk egnet individer er i god biologisk tilstand, og også om forbedring av fysisk kondisjon hos middelaldrende og eldre reduserer deres «aldringsgrad». Biologiske og fysiske form aldre av individer studert ble estimert fra data for 18 fysiologiske funksjonstester og 5 fysisk form tester, henholdsvis, av en hovedkomponent modell. Korrelasjonskoeffisienten mellom estimert biologisk og fysisk kondisjon var 0,72 (p mindre enn 0,01). Detaljerte analyser av forholdet mellom estimerte biologiske og fysiske alder viste at de som manifesterte en høyere («eldre») fysisk kondisjonsalder ikke nødvendigvis hadde en høyere biologisk alder, men de som manifesterte en lavere («yngre») fysisk kondisjonsalder ble også funnet å ha en lavere biologisk alder. Disse resultatene antydet at det var betydelige individuelle variasjoner i forholdet mellom biologisk tilstand og fysisk kondisjon blant personer med en gammel fysisk kondisjonsalder, men de som var i en tilstand med høy fysisk kondisjon opprettholdt en relativt god biologisk tilstand. Dataene om eldre menn som hadde opprettholdt et regelmessig treningsprogram indikerte at deres estimerte biologiske alder var betydelig yngre enn de forventede verdiene. Dette kan tyde på at i eldre individer regelmessig fysisk aktivitet kan gi fysiologiske forbedringer som igjen kan redusere «frekvensen av aldring».

Leave A Comment