• Home
 • Molar Masse LiCl (Litiumklorid)

Molar Masse LiCl (Litiumklorid)

Løse for atommassen Av Litiumklorid (LiCl)

Trenger du å vite atommassen til Et litiumkloridmolekyl? Vår molar masse kalkulator bruker periodesystemet og kjemisk formel for å løse for molar massen av en kjemisk forbindelse basert på sammensatte empiriske formel. Kalkulatoren tar elementets sammensetning av forbindelsen og veier elementene for å få en empirisk formelmasse. Merk at kalkulatoren antar en ren substans – hvis du er klar over fortynning eller urenheter, foreta passende justeringer for molariteten til et gitt stoff.

dette prosjektet startet med som en molar masse kalkulator for kjemiske reaksjoner. Du kan bruke kalkulatoren vår til å løse forteoretisk utbytte av et eksperiment. Vi har også en prosent yield kalkulator som kan hjelpe deg å bruke dette til faktiske eksperimenter.Bruk molforholdet og empirisk formel for å forstå grensene for reaktantene.

Andre vilkår: atommasse Av Litiumklorid, molarmasse Av Litiumklorid, molekylmasse,

Hvordan Fungerer Molarmassekalkulatoren?

vi tar formelen du oppgir (nacl – vanlig bordsalt-i vårt standardeksempel) og pakker det ut i komponentelementene. Deretter sammenligner vi hvert atom mot et bord av standard atomvekter for det elementet. Vi presenterer resultatene i et bord nederst påmolarmassekalkulatoren – den vil vise antall atomer, atomvekten til hvert element og molekylvekten for molekylet. Det løser for total masse av en molekylær formel (gjennomsnittlig molekylvekt).

derfra bryter vi formelen For Litiumklorid i deler-Et Litiumatom, Et Kloratom, etc.

vi har ikke parentes implementert (ennå), så du må pakke ut eventuelle bracketed uttrykk. De påvirker ikke vekten uansett.Bare ta hvert element og flere det med antall ganger den brakede strukturen oppstår. Eksempelvis: (C6H5)3PCCO => C18H15PCCO

Finding Molar Mass for Other Chemical Compounds

Our molar mass calculator has this for a variety of other compounds: sodium chloride,carbon dioxide, sulfuric acid, glucose…

 • Molarmasse av salisylsyre (C9H8O4)
 • Molarmasse Av Ammoniumbikarbonat ((NH4)HCO3)
 • Molarmasse Av kadmiumsulfat (Ba(NO3)3)
 • Molarmasse Av Kalsiumkarbid (CaC2)
 • molarmasse av kadmiumsulfat (cdso4)
 • molarmasse av glyserin (c3h5 (OH)3)
 • Molarmasse av magnesiumoksid (Mgo)
 • molarmasse av kaliumcyanid (kcn)
 • molarmasse av etanol (c2h6o)
 • Molarmasse Av Silisiumdioksyd (Sio2)
 • molarmasse av freon (cf2cl2)
 • molarmasse av pentan (c5h12)
 • MOLARMASSE Av Karbonyldiklorid (COCl2)
 • Molar Masse Kloreddiksyre (C2H3ClO2)
 • Molar Masse Av Hydrobromsyre (HBr)
 • Molar Masse Av Malonsyre (C3H4O4)
 • Molar Masse Av Pentan-1-ol (C5H11OH)
 • molmasse Kaliumnitritt (Kno2)
 • Molmasse natriumbromid (Nabr)
 • Molmasse Natriumhydrogentartrat (nahc4h4o6)
 • molmasse strontiumsulfat (SRSO4)
 • Molmasse sinkklorid (zncl2)

Bokmerke, Lagre Og Dele Resultater

verktøyet er utformet slik at du kan bla mellom ulike deler av et problemsett. Vi anbefaler at du bokmerke det slik at du kan se tilbake til det.Du kan også dele resultater med en studiepartner eller veileder ved å trykke på beregn OG kopiere NETTADRESSEN for denne siden. Når studiepartneren din åpner NETTADRESSEN, vil de se beregningene dine. Det er enkelt å dele & lagre resultater via e-post. (Sørg for å treffe beregne først, men)

Du har også muligheten til å lagre koblinger til beregningene i forskning notater filer, slik at du raskt kan åpne eller sjekke dem senere.Igjen-trykk beregn først slik AT NETTADRESSEN er oppdatert med de siste endringene. Deretter kopierer og lagrer du nettadressen.

Hva Er Molar Masse I Kjemi?

Molar masse er et viktig konsept for å tilpasse kjemiske formler til virkelige forhold. Vi kan være i stand til å balansere en kjemisk ligning og bestemme at ett molekyl hydrogen kombinerer med to oksygen for å lage vann(eller forbindelsen du ønsker). Men hvordan vil du sette opp materialene i laboratoriet? Eller hvis du for eksempel kjøpte oksygen til en prosess, hvordan ville du bestemme hvor mye du skal bruke for å lage en gitt mengde vann? Molar masse tillater oss å konvertere en kjemisk reaksjon til bestemte mengder reagenser som kreves forprosess. Ved å konvertere atominteraksjonen til gram, kan vi måle og bruke en passende mengde av de nødvendige reagensene. Formula mass hjelper oss med å løse for dette.

Hva Er Relativ Atommasse / Relativ Molekylmasse / Gjennomsnittlig Molekylvekt?

den relative atommassen til en forbindelse er forholdet mellom den gjennomsnittlige massen av elementene i en kjemisk forbindelse til teatomisk massekonstant, som er definert som 1/12 massen av et karbon 12-atom. For en enkelt prøve, den relative atommasse av prøven er det vektede aritmetiske gjennomsnittet av massene av de enkelte atomer som er tilstede i prøven (ogsåkjent som gjennomsnittlig atommasse). Dette vil variere etter isotop av elementet (karbon-12 vs karbon-13, for eksempel siden de to isotoper har en annen atommasse på grunn av flere nøytroner). I den virkelige verden kan dette variere basert på hvor prøven ble samlet-på grunn av avvik i de spesifikke isotoper av elementene som er tilstede (drevet av forskjeller i radioaktivt henfall og hvordan materialet ble samlet til å begynne med).

hvordan finne Molar Masse

Ta en standard kjemisk formel for et molekyl, del det opp i komponentatomene, og slå opp molarvekten til hvert atom. Legg til vekten av atomene i molekylet, og du har molarmassen for molekylet.

Leave A Comment