• Home
 • Molaire massa van LiCl (lithiumchloride)

Molaire massa van LiCl (lithiumchloride)

oplossen van de atoommassa van lithiumchloride (LiCl)

moet de atoommassa van een lithiumchloridemolecuul weten? Onze Molaire massa calculator gebruikt het periodiek systeem en de chemische formule om de molaire massa van een chemische verbinding op te lossen op basis van de empirische formule van de verbinding. De calculator neemt de elementaire samenstelling van de verbinding en weegt de elementen om een empirische formule massa te krijgen. Merk op dat de calculator uitgaat van een zuivere stof – als u zich bewust bent van verdunning of onzuiverheden, maak dan de juiste aanpassingen voor de molariteit van een bepaalde stof.

dit project begon als een Molaire massa calculator voor chemische reacties. U kunt onze rekenmachine gebruiken om de theoretische opbrengst van een experiment op te lossen. We hebben ook een procent rendement calculator die u kan helpen dit toe te passen op de werkelijke experimenten.Gebruik de molverhouding en de empirische formule om de grenzen van de reactanten te begrijpen.

andere termen: atomaire massa van lithiumchloride, Molaire massa van lithiumchloride, molecuulmassa,

Hoe werkt de molaire Massacalculator?

we nemen de formule die u opgeeft (NaCl – common table salt – in ons standaard voorbeeld) en pakken het uit in de component elementen. Dan vergelijken we elk atoom met een tabel van de standaard atoomgewichten voor dat element. We presenteren de resultaten in een tabel aan de onderkant van de molaire massa calculator – Het zal de telling van atomen, het atoomgewicht van elk element, en het molecuulgewicht tonen. Het lost op voor de totale massa van een moleculaire formule (gemiddeld molecuulgewicht).

vanaf daar splitsen we de formule voor lithiumchloride in delen – een Lithiumatoom, een chlooratoom, enz.

we hebben (nog) geen haakjes geà mplementeerd, dus u zult alle haakjes moeten uitpakken. Ze hebben toch geen invloed op het gewicht.Neem gewoon elk element en vermenigvuldig het met het aantal keren dat de structuur tussen haakjes optreedt. Bijvoorbeeld: (C6H5)3PCCO => C18H15PCCO

Finding Molar Mass for Other Chemical Compounds

Our molar mass calculator has this for a variety of other compounds: sodium chloride,carbon dioxide, sulfuric acid, glucose…

 • Molaire Massa van salicylzuur (C9H8O4)
 • Molaire Massa van Ammonium bicarbonaat ((NH4)HCO3)
 • Molaire Massa van Barium nitraat (Ba(NO3)3)
 • Molaire Massa van calciumcarbide (CaC2)
 • Molaire Massa van cadmium sulfaat (CdSO4)
 • Molaire Massa van glycine (C3H5 (OH)3)
 • Molaire Massa van magnesiumoxide (MgO)
 • Molaire Massa van kaliumcyanide (stichting beautiful budel)
 • Molaire Massa van ethanol (C2H6O)
 • Molaire Massa van siliciumdioxide (SiO2)
 • Molaire Massa van Freon (CF2Cl2)
 • Molaire Massa van Pentaan (C5H12)
 • Molaire Massa van Carbonyl dichloride (COCl2)
 • Molaire Massa van Chloroacetic acid (C2H3ClO2)
 • Molaire Massa van Hydrobromic zuur (HBr)
 • Molaire Massa van Malonic zuur (C3H4O4)
 • Molaire Massa van Pentan-1-ol (C5H11OH)
 • Molaire Massa van kaliumnitriet (KNO2)
 • Molaire Massa van natriumbromide (NaBr)
 • Molaire Massa van Natrium-waterstof-tartraat (NaHC4H4O6)
 • Molaire Massa van Strontium-sulfaat (SrSO4)
 • Molaire Massa van zinkchloride (ZnCl2)

Bookmarking, Opslaan en Delen de Resultaten

De tool is zo ontworpen dat je kunt bladeren tussen verschillende delen van een probleem set. Wij raden u aan het bladwijzer zodat u kunt verwijzen terug naar het.U kunt ook resultaten delen met een studiepartner of tutor door op Berekenen te klikken en de URL voor deze pagina te kopiëren. Wanneer je studiepartner de URL opent, zien ze je berekeningen. Het is eenvoudig om & resultaten te delen en op te slaan via e-mail. (Druk echter eerst op berekenen)

u hebt ook de mogelijkheid om links naar de berekeningen op te slaan in uw research notes-bestanden, zodat u ze snel opnieuw kunt openen of later kunt controleren.Nogmaals-druk eerst op berekenen zodat de URL wordt bijgewerkt met uw meest recente wijzigingen. Kopieer en sla de url op.

Wat is Molaire massa in de chemie?

Molaire massa is een belangrijk begrip bij de aanpassing van chemische formules aan reële omstandigheden. We kunnen een chemische vergelijking balanceren en bepalen dat één molecuul waterstof combineert met twee zuurstof om water te maken (of de verbinding van uw keuze). Maar hoe zou je de materialen in het laboratorium opstellen? Of als je bijvoorbeeld zuurstof zou kopen voor een proces, hoe zou je dan bepalen hoeveel je moet gebruiken om een bepaalde hoeveelheid water te maken? Molaire massa stelt ons in staat om een chemische reactie om te zetten in specifieke hoeveelheden reagentia die nodig zijn voor het proces. Door de atomaire interactie om te zetten in gram, kunnen we een passende hoeveelheid van de benodigde reagentia meten en gebruiken. Formule massa helpt ons dit op te lossen.

Wat Is Relatieve Atoommassa / Relatieve Molecuulmassa / Gemiddeld Molecuulgewicht?

de relatieve atoommassa van een verbinding is de verhouding tussen de gemiddelde massa van de elementen in een chemische verbinding en de theatomische massaconstante, gedefinieerd als 1/12 de massa van een koolstof-12-atoom. Voor een enkel monster is de relatieve atomicmassa van het monster het gewogen rekenkundig gemiddelde van de massa ‘ s van de afzonderlijke atomen die in het monster aanwezig zijn (ook bekend als de gemiddelde atoommassa). Dit zal variëren per isotoop van het element (koolstof-12 versus koolstof-13, bijvoorbeeld, omdat de twee isotopen een verschillende atoommassa hebben als gevolg van extra neutronen). In de wereld kan dit variëren op basis van waar de steekproef werd verzameld – als gevolg van varianties in de specifieke isotopen van de aanwezige elementen (gedreven door verschillen in radioactief verval en hoe het materiaal werd samengevoegd om te beginnen met).

hoe de molaire massa

te vinden neem een standaard scheikundige formule voor een molecuul, splits het op in de samenstellende atomen, en zoek het Molaire gewicht van elk atoom op. Voeg het gewicht van de atomen in het molecuul en je hebt de molaire massa voor het molecuul.

Leave A Comment