• Home
  • Sikh Faith FAQs

Sikh Faith FAQs

semnificația turbanului

pentru a înțelege semnificația spirituală a turbanului, trebuie să înțelegem istoria și filosofia Sikhilor.

Sikh-urile se opun vehement tratamentului diferențiat al oamenilor din motive precum sexul, rasa sau religia, care se reflectă în învățăturile, filozofiile și practicile Sikh. Ei cred în abolirea distincțiilor de clasă (cum ar fi un sistem de castă al ierarhiei sociale) și denunță persecuția indivizilor pe baza unor distincții precum rasa, crezul, sexul, etnia, credința, tradiția sau stilul de viață. Scriptura Sikh rămâne universal unică prin faptul că demonstrează multe dintre principiile egalității în care cred Sikhii. Femeilor li se acordă un rol semnificativ în scripturile Sikh, care sunt în multe locuri scrise cu voce feminină și reflectă credința într-un Dumnezeu care este denumit atât mamă, cât și tată.

Guru Nanak (1469-1539) i-a inspirat pe oameni să simtă prezența lui Dumnezeu prin muncă grea, familie, muncă în folosul comunității și apărarea celor asupriți. O piatră de temelie a filozofiei sale a fost emanciparea femeilor, care s-au confruntat cu o discriminare semnificativă în India secolului al 16-lea.

în societatea în care trăia Guru Nanak, femeilor li se cerea să-și acopere fețele înaintea bărbaților, ca semn de umilință și respect pentru bărbați, care dețineau un statut social mai înalt decât femeile. Guru Nanak a respins această tradiție și a declarat că nicio femeie nu ar trebui să fie obligată să-și acopere fața înaintea bărbatului, deoarece Dumnezeu a creat bărbații și femeile ca egali. Atât bărbații, cât și femeile Sikh au fost îndemnați să-și acopere capul ca semn de respect și umilință în fața lui Dumnezeu și, făcând acest lucru, credința Sikh a întărit egalitatea fundamentală atât a bărbaților, cât și a femeilor.

din vremea lui Guru Nanak, turbanul a devenit sinonim cu identitatea exterioară a unui Sikh și a continuat să reprezinte credința Sikh în egalitatea de gen, umilință și supremația lui Dumnezeu.

de-a lungul secolelor, comunitatea Sikh s-a dezvoltat și a prosperat sub conducerea celor nouă succesori ai lui Guru Nanak. Acest lucru a culminat cu crearea ceremoniei de inițiere actuale în credința Sikh de către Al 10-lea Guru, Guru Gobind Singh în 1699. Din motive filosofice prezentate mai sus și din motivul practic suplimentar de acoperire a părului neșlefuit (unul dintre cele cinci articole de credință mandatate de Guru Gobind Singh), purtarea turbanului este o componentă integrantă a identității Sikh și un articol sacru al credinței.

purtarea turbanului

pentru practicarea Sikhilor, turbanul este esențial pentru identitatea lor, iar îndepărtarea acestuia este de neconceput. Turbanul nu numai că servește o funcție spirituală, așa cum sa menționat mai sus (adică. pentru a reflecta credința Sikh în egalitatea de gen, smerenia și supremația lui Dumnezeu), dar servește și funcției practice de a acoperi și menține în loc părul netăiat al unui Sikh.

turbanul nu este un simbol religios, ci un articol de credință. În timp ce articole precum un crucifix sau alte bijuterii sunt opționale, turbanul este obligatoriu și nu poate fi îndepărtat. Simbolurile sunt pur și simplu reprezentări ale obiectului real. Turbanul are o semnificație religioasă, dar este mult mai mult decât un simbol. Identitatea Sikh se reflectă în purtarea turbanului.

turbanul nu este ca o pălărie prin faptul că nu poate fi pur și simplu pus și scos. Este legat cu grijă în fiecare zi. Este purtat în orice moment în interior și în aer liber de către sikhii observatori. Există diferite stiluri și dimensiuni de turban. Copiii mai mici poartă adesea o patka care este o bucată pătrată de pânză legată pe cap. La domiciliu sau pentru somn, un turban mai mic sau keski este purtat în locul turbanului mai mare. În funcție de preferințele personale, purtătorii aleg diferite culori sau țesături pentru turban.

este de neconceput ca Sikhii care își păstrează părul neclintit să nu-l acopere cu un turban.

deoarece turbanul este o parte integrantă a identității Sikh, a fi forțat să rămână fără el echivalează cu a cere Sikhilor să facă ceva care este complet împotriva credințelor lor. Sikhii cred că Dumnezeu este peste tot și, ca semn al respectului față de Dumnezeu și o reflectare a umilinței și credinței lor în egalitatea dintre bărbați și femei, Sikhii poartă turbanul peste tot.

la fel cum un individ ar fi extrem de jenat să apară într-o stare de dezbrăcare, un Sikh ar simți un nivel similar de umilință în a fi forțat să scoată turbanul. Organisme din Canada, cum ar fi forțele de poliție și Agenția Canadiană de securitate a frontierelor, consideră că îndepărtarea turbanului echivalează cu o căutare pe bandă.

turbanul și credința Sikh

ce este credința Sikh?

credința Sikh este a cincea cea mai mare religie din lume, cu peste 22 de milioane de adepți în întreaga lume. Există aproximativ 10.000 de Sikhi în Quebec. Credința Sikh este o religie monoteistă fondată în 1469, de Guru Nanak, primul dintre cei 10 Guru Sikh. Cuvântul” Sikh ” înseamnă student, iar Sikhii sunt studenți sau discipoli ai guru-urilor. Credința Sikh are ca bază credința într-un singur Dumnezeu și egalitatea fiecărei persoane, indiferent de sex, clasă, rasă sau credință.

după înființarea religiei de către Guru Nanak, religia a trecut printr-o perioadă de evoluție de peste 200 de ani, ceea ce a dus la crearea unui grup distinct de discipoli care au fost identificabili prin articolele lor de credință.

cele trei reguli de bază ale credinței Sikh sunt să ne amintim de Dumnezeu în orice moment, să ne câștigăm existența prin mijloace oneste și să împărtășim această viață și resursele ei cu alții.

este important ca un Sikh să trăiască și să întruchipeze valorile credinței Sikh, ceea ce face esențială manifestarea externă a credințelor. Credința Sikh este în mod inerent un purtător al unui mesaj de viață, cu idealul unei vieți de muncă, practică religioasă și caritate. Identitatea Sikh este o modalitate practică și vizibilă de a recunoaște un individ care sa angajat pe această cale. Astfel, articolele de credință, purtate de un Sikh sunt intrinseci identității Sikhilor.

sensul turbanului

pentru a înțelege sensul spiritual al turbanului, trebuie să înțelegem istoria și filosofia Sikhilor.

Sikhii se opun cu înverșunare diferențelor în tratamentul oamenilor din motive precum sexul, rasa sau religia, ceea ce se reflectă în învățăturile, filozofiile și obiceiurile Sikh. Ei cred în abolirea distincțiilor de clasă (cum ar fi un sistem de ierarhie socială a castelor) și denunță persecuția indivizilor pe baza diferențelor de rasă, crez, sex, etnie, tradiție sau Mod de viață. Sfintele Scripturi Sikh rămân universal unice, deoarece ilustrează multe dintre principiile egalității în care cred Sikhii. Femeilor li se acordă un rol foarte important în Sfintele Scripturi Sikh, care sunt în multe secțiuni, scrise cu voce feminină și reflectă credința într-un Dumnezeu care este menționat ca mamă și tată.

Guru Nanak (1469-1539) inspiră oamenii să simtă prezența lui Dumnezeu prin muncă grea, familie, voluntariat și apărarea celor oprimați. O piatră de temelie a filozofiei sale a fost eliberarea femeilor care s-au confruntat cu o mare discriminare în India în secolul al 16-lea.

în societatea în care trăia Guru Nanak, femeile erau forțate să-și acopere fețele în fața bărbaților, ca semn de smerenie și respect pentru bărbați, care dețineau un statut social mai înalt decât femeile. Guru Nanak a respins această tradiție și a indicat că nicio femeie nu ar trebui forțată să-și acopere fața în fața bărbaților, deoarece Dumnezeu a creat bărbați și femei egali. Prin urmare, bărbații și femeile Sikh au fost invitați să-și acopere capul în semn de respect și umilință în fața lui Dumnezeu și, în acest fel, credința Sikh a întărit egalitatea fundamentală a bărbaților și a femeilor.

de pe vremea lui Guru Nanak, turbanul a devenit sinonim cu identitatea externă a unui Sikh și a continuat să susțină credința Sikh în egalitatea de gen, umilință și supremația lui Dumnezeu.

de-a lungul secolelor, comunitatea Sikh s-a dezvoltat și a înflorit sub conducerea a nouă succesori ai Guru Nanak. Acest lucru a dus la stabilirea actualei ceremonii de inițiere în credința Sikh de către al 10-lea guru, Guru Gobind Singh în 1699. Din motive filozofice explicate mai sus și, în plus, un motiv practic pentru a acoperi părul lung (unul dintre cele cinci articole de credință mandatate de Guru Gobind Singh), purtarea turbanului este o parte integrantă a identității Sikh și un articol sacru al credinței.

purtarea turbanului

pentru practicarea Sikhilor, turbanul este esențial pentru identitatea lor, iar îndepărtarea acestuia este de neconceput. Turbanul servește nu numai unei funcții spirituale, așa cum s-a menționat mai sus (de exemplu, pentru a reflecta credința Sikh despre egalitatea de gen, umilință și supremația lui Dumnezeu), ci și o funcție practică de a acoperi și ține în loc părul netăiat al unui Sikh.

turbanul nu este un simbol religios, ci un articol de credință. În timp ce articole precum un crucifix sau alte bijuterii sunt opționale, turbanul este obligatoriu și nu poate fi îndepărtat. Simbolurile sunt pur și simplu reprezentări ale obiectului real. Turbanul are o semnificație religioasă, dar este mult mai mult decât un simbol. Identitatea Sikhilor se reflectă în purtarea turbanului.

turbanul nu este o pălărie, deoarece nu poate fi pur și simplu acoperit și îndepărtat. Se înfășoară cu atenție în fiecare zi. Este purtat în orice moment prin practicarea Sikhilor atât în interior, cât și în exterior. La domiciliu sau pentru dormit, un turban mai mic sau keski este purtat în locul celui mai mare.

este de neconceput ca Sikhii care își păstrează părul lung să nu-l acopere cu un turban.

deoarece turbanul este o parte integrantă a identității Sikh, forțându-i să rămână fără el este echivalent cu a cere Sikhilor să facă ceva care este complet contrar credințelor lor. Sikhii cred că Dumnezeu este peste tot și, ca semn al respectului față de Dumnezeu și o reflectare a umilinței și credinței lor în egalitatea dintre bărbați și femei, Sikhii poartă turbanul în orice moment.

la fel cum un individ ar fi extrem de jenat să apară dezbrăcat, un Sikh ar simți același nivel de umilință fiind forțat să-și scoată turbanul. Organizațiile din Canada, cum ar fi forța de poliție și Agenția pentru Servicii de frontieră din Canada susțin că îndepărtarea turbanului este echivalentă cu o căutare (goală) a corpului.

Leave A Comment